Pazartesi , 4 Temmuz 2016
HABERLER & DUYURULAR

TABİP ODALARINA VE TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNE TALİBİZ

TABİP ODALARINA VE TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNE TALİBİZ

 

Prof. Dr. Sefer Aycan

Türkiye Sağlık Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Vakfı (TÜSAV); 1991 yılında Türk Milliyetçisi hekimlerin kurduğu bir vakıftır. Vakfımız; üyeleri arasında dayanışma ve işbirliğini sağlamayı, üyelerinin eğitimine desteği, Türkiye’nin sağlık sorunlarıyla ve Hekimlik mesleğinin sorunlarıyla ilgilenmeyi ve çözmeyi amaçlamaktadır. Amaçları doğrultusunda bu alanlarda iyileşmeler sağlamaya ve katkıda bulunmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

TÜSAV Hekimliğin Türkiye’deki durumu ile ilgilenmekte, beraberinde meslek sorunlarıyla ve meslek odalarıyla da ilgilenmektedir. Bu anlayışın gereği olarak; Tabip Odaları ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile de ilgilenmektedir. Bu kapsamda tabip odası seçimlerine daima taraf olmuştur. Bu dönem TTB seçimlerinde de taraftır ve adaydır.

NEDEN SEÇİMLERE GİRİYORUZ

Öncelikle Hekimlerinin sorunlarını, Türkiye’deki sağlık sorunlarını iyi biliyoruz. Samimiyetle TTB’yi daha iyi yöneteceğimizi düşünüyor ve vatansever duygularımızla Vatana, Millete ve Türk Hekimliğine hizmet etmek istiyoruz.

Yıllardır Türk Tabipler Birliğini yöneten ekibin Türk Hekimlerini temsil etmediğini, bizi temsil etmediğini düşünüyor ve söylüyoruz. Bu ekibin içine sızmış Türk Milletine düşman bir avuç bölücünün Türk Hekimlerini temsil etmediğini ve bunlardan Ülkemizin ve TTB kurtarılması gerektiğini düşünüyoruz.

TTB; Ülkesini, Milletini ve mesleğini seven Türk Hekimleri tarafından yönetilmedir.

TTB; Milletine hizmet etme aşkına sahip, ona ihanet etmeyen, milletin sağlık sorunlarını bilen ve onları çözmeye çalışan, Milletin sağlığını geliştirmeyi ve korumayı kendine amaç edinmiş Türk Milliyetçi hekimler tarafından yönetilmelidir.

TTB; Milletin sağlığını tehdit eden her konuya müdahale etmeye yeminli ve Milletinden yana tavır takınan Türk Hekimleri tarafından yönetilmelidir.

TTB’nin Sağlık Bakanlığıyla uyumlu çalışmasından yanayız. Millet sağlığına katkı yapacak uygulamaları desteklemelidir. Fakat, Milletin sağlığına, Ülkenin çıkarlarına, Türk Hekimlerin hak ve hukukuna aykırı durumlarda ise korkmadan, gerekirse Sağlık Bakanlığı ile veya diğer kurumlarla mücadele eden ve etmeye yemin etmiş Türk hekimleri TTB’yi yönetmelidir.

Sağlık Bakanlığının Ülke yararına görmediğimiz uygulamalarından olan; Şehir Hastaneleri modeline, sağlık serbest bölge uygulamalarına, yabancı hekim çalıştırılmasına, Ülkemizi yerli veya küresel sermayenin oyuncağı haline getiren uygulamalarına ve Kamu Sağlık Kuruluşlarının özelleştirilmesine karşı olan Türk Milliyetçisi hekimler TTB’yi yönetmelidir.   

Sağlık Bakanlığının sorunlu uygulamaları olan; sağlıkta performans uygulamasını, aile hekimliğini, toplum sağlığı ve işyeri hekimliği uygulamalarını yeniden düzenlenmesini, iyileştirilmesini isteyen Türk Hekimleri TTB’yi yönetmelidir.

Hekimlerin emeklilik durumunun iyileştirilmesini, yıpranma payı alması gerektiğini, çalışma şartlarının iyileştirilmesini,  şiddete uğramasının önlenmesini, Sağlık Bakanlığının ve özel hastanelerin hekimleri ucuz iş gücü olarak görmesine son vermeyi savunan ve bunları yapmayı amaçlayan Türk Hekimlerinin TTB’yi yönetmesi gerektiğine inanıyoruz.

Biz Türk Hekimleri; hekimlik mesleğini ve sorunlarını biliyoruz. Ülkemizin sağlık sorunlarını da biliyoruz. Ülkemizi de, Milletimizi de, Mesleğimizi de çok seviyoruz. Bu sevgiyle, özveriyle Ülkemize ve mesleğimize sahip çıkmak, Türk duruşu ve görev aşkıyla sorunlarını çözmek istiyoruz. TTB ‘yi Türk Milletinden yana olmayan mevcut kişilerden; Ülkemiz için, Türk Hekimliği için kurtarmak istiyoruz.  Bunun için TTB seçimlerine adayız. TTB’yi Türk Hekimleri yönetmelidir diyoruz. Tüm Türk Hekimlerini de Birliğimize davet ediyor ve desteğinizi bekliyoruz.

Hakkında TUSAV

TUSAV