Pazartesi , 4 Temmuz 2016
HABERLER & DUYURULAR

Prof. Dr. Sefer Aycan’dan aşı için yasa teklifi

Prof. Dr. Sefer Aycan, artan aşı reddi taleplerinin toplumun genel sağlığını tehlikeye sokacak boyutlara ulaşmasını önlemek için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yasa teklifi sundu.

 

 

Genişletilmiş Bağışıklama Programında ve Salgın Sırasında Uygulanacak Aşıların Reddinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili:

GENEL GEREKÇE

Aşı, bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde etkili, ucuz ve kalıcı bir yöntemdir. Tüm ülkeler, özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı aşı geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir.

Türkiye’de yıllardır aşı üretme ve uygulama çalışması yürütülmektedir. 1981 yılından itibaren ise Genişletilmiş Bağışıklama Programı yürütülmektedir. 1985 yılından bu yana aşı kampanyaları düzenlenmektedir.

Bu sayede bulaşıcı hastalıkları kontrol altına alınmış, bazı hastalıklar ise tamamen önlenmiştir. Böylece milyonlarca hastalık ve ölüm önlenmiştir.

Bulaşıcı hastalık toplumsal bir sorundur. Bulaşıcı hastalıklar herkese bulaşabilir ve topluma yayılabilir. Bu nedenle; bulaşıcı hastalıklara bireysel olarak bakılmamalıdır. Bir kişinin aşı yaptırmaması sadece kendisini ilgilendirmez ve riske atmaz, tüm toplumu ilgilendirir ve herkesi riske sokar. Aşı yaptırmayanlar arttığında toplumda salgınlar çıkabilir.

Genişletilmiş Bağışıklama Programındaki aşıların veya salgın sırasında topluma yönelik aşı uygulamasındaki amaç, toplumda risk grubundaki kişileri hastalığa karşı dirençli hale getirmektir. Bu uygulamalar sırasında risk grubundaki tüm kişilerin aşılanması enfeksiyon etkeninin dolaşımının önlenmesi açısından son derece önemlidir. Hedef, bir kişimin bile aşısız kalmamasıdır.

Bu nedenle Genişletilmiş Bağışıklama Programındaki aşıların ve salgın sırasındaki aşıların yaptırılmaması kişisel bir tercih olamaz. Sonuç toplumsaldır ve toplumun sağlığını etkilemektedir.

Son zamanlarda ilgili,  ilgisiz kişiler tarafından aşılamaya karşı söylemler ve aşı karşıtlığı artmıştır. Bu durum aşılama çalışmalarını olumsuz etkilemektedir.

Bu konu uzun süredir tartışılmaktadır. Konu Anayasa Mahkemesine intikal ettirilmiş ve Anayasa Mahkemesi de aşı yaptırılması hususunda yasal düzenleme yapılmasına karar vermiştir.

Bu doğrultuda aşı yaptırma zorunluluğunun yasal olarak düzenlenmesi ve aksi davranışların önlenmesi için cezai işlemin tanımlaması ihtiyaç haline gelmiş ve beklenti oluşmuştur.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Çocukluk Döneminde Sağlık Bakanlığı Genişletilmiş Bağışıklık Programı kapsamında güncel aşı takvimine uygun olarak yapılan aşıların çocukların hastalıklara karşı direnç kazanması açısından önemli olduğundan, aşılamanın zorunlu olduğuna vurgu yapılarak, aşılama konusunda ebeveynlerin sorumluluğundan bahsedilerek, aşılamanın aksamaması için tarafların sorumlulukları düzenlenmiştir.

MADDE 2- Bir bulaşıcı hastalık salgınında veya salgın şüphesinde Sağlık Bakanlığının Türkiye’nin bir bölgesinde veya tümünde aşı uygulamasına karar verildiğinde, bu aşının yapılmasının zorunlu olduğu, bu konuda kişi ve Sağlık Bakanlığının sorumlulukları bu maddeyle düzenlenmiştir.

MADDE 3- Genişletilmiş Bağışıklama Programındaki aşıların ve salgın sırasında Sağlık Bakanlığınca yapılacak aşıların nüfusun tümüne yapılması zorunlu olduğu için; aşı yaptırmayan kişi, çocuğuna aşı yaptırmayan ebeveynler, aşı yapılmasına karşı olumsuz söylem içinde olanların davranışlarının önüne geçmek için Türk Ceza Kanununa göre cezai işlem yapılması gerekli görüldüğünden bu konuda düzenleme yapılmıştır.

MADDE 4- Yürürlük maddesidir.

MADDE 5- Yürütme maddesidir.

TEKLİF METNİ

MADDE 1- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 89. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türkiye hudutları dâhilinde canlı doğan her çocuk doğduğu günden itibaren Sağlık Bakanlığı’nın Genişletilmiş Bağışıklama Programında aldığı aşılarla güncel Aşı Takvimine göre her aşı ve rapeli tamamlanana kadar aşılanır. Aşı yapılması sakıncalı çocuklar için durumu belirtir uzman doktor raporu zorunludur.

Çocuğun ebeveynleri, çocuğun aşılarının yaptırılması konusunda sorumludur ve bunun için ilgili sağlık personeli ile işbirliği yapar. Ebeveyni olmayan çocuklar için çocuğa bakmayı kabul eden şahıs veya müesseseler sorumludur. Bu kişiler ilgili sağlık personeli ile işbirliği yapar.

Aşı takvimi kapsamında yapılan aşılar Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanır, herhangi bir ücret talep edilemez.

Aşı yaptırmayan, aşı yaptırmasını engelleyen kişi, ebeveyn veya ilgili kişiler hakkında cezai işlem yapılır.”

MADDE 2- 1593 Sayılı Kanunun 90. Maddesi, birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Herhangi bir bulaşıcı hastalığın salgın yapması veya salgın şüphesi olduğunda, Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli görülmesi halinde, bulaşıcı hastalığın aşısının bir bölgede veya Türkiye genelinde yapılmasına karar verildiğinde risk grubu tüm şahıslara gerekli dozda aşı yapılır. Bu durumda kişiler tıbbi sakınca yoksa aşı yaptırmak zorunludur. Gerekli aşılar Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanır. Kişilerden herhangi bir ücret talep edilmez. Kişiler ilgili sağlık personeli ile işbirliği yapar.

Aşı yaptırmayan, aşı yaptırmayı engelleyen, aşı kampanyasını engellemeye yönelik davranış ve söylem içerisinde olanlar hakkında cezai işlem yapılır.”

MADDE 3- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkra eklenmiştir.

“Genişletilmiş Bağışıklama Programındaki aşıların çocuklara ve yetişkinlere yapılmasına karşı çıkan, yaptırmayan, engelleyen kişi ve ebeveynler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Tekrar eden durumlarda cezalar yüzde elli artırılarak uygulanır.

Bir bulaşıcı hastalık salgını veya şüphesi olduğunda Sağlık Bakanlığı hastalığa karşı aşı, serum uygulamasına karar verdiğinde veya hastalığı önlemek için aldığı diğer tedbirlere uymayan, aşı ve serum yaptırmayan kişi ve ebeveynler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Tekrarı halinde cezalar yüzde elli artırılarak uygulanır.”

MADDE 4- Bu kanun yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu kanun Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülür.

Hakkında TUSAV

TUSAV