Çarşamba , 12 Haziran 2024

Vakıf Hakkında

Türkiye Sağlık Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Vakfı

Kısa adı TÜSAV olan, Türkiye Sağlık Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Vakfı, 1991 yılında hekim, diş hekimi ve eczacılar tarafından kurulan bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur.

Üyelerinin hak ve yararları ile mesleki ahlak ve dayanışmayı korumak, sağlık hizmetlerinin kamu ve kişi yararına uygulanıp gelişmesini sağlamak, Türk milletine en üst düzeyde sağlık hizmeti verilmesine katkıda bulunmak Vakfın esas amaçları arasındadır. Vakıf, amaçlarını kanunlar çerçevesinde gerekli izinleri alarak gerçekleştirir.
TÜSAV bugüne kadar sağlık çalışanlarına yönelik olarak çok sayıda eğitim ve dayanışma faaliyeti gerçekleştirmiştir. Üyeler ve meslektaşlara yönelik sosyal ve mesleki gelişim etkinlikleri düzenlenmektedir.
Türkiye’nin sağlık ihtiyaçları, sağlık politikaları ve uygulamaları, sağlık çalışanları ile ilgili değerlendirmeler Vakfın ilgi alanındadır. Bu konularda ortaya konan görüşler, kitle iletişim araçlarında yayınlanmaktadır.

TÜSAV Tıp Bayramı kutlamaları vesilesiyle eğitim ve sağlığa hizmet ödülleri vermekte, yılın sağlık yöneticisi ve araştırmacılarını seçmektedir. Tıp ve sağlıkla ilgili konularda sağlık çalışanlarına yönelik çok sayıda konferans, panel ve bilgi şöleni düzenlemiştir. Bunların yanı sıra mensuplarının, siyasi, sosyal ve kültürel konularda gündemi yakından takip etmesi için alanında uzman kişiler Vakıf merkezinde konferanslar vermektedir.
TÜSAV üyeleri arasından çok sayıda hekim, diş hekimi ve eczacı yurdun dört bir yanında sağlık hizmeti sunmaktadır. Sağlık çalışanlarına ilâveten; bakan, milletvekili, müsteşar, genel müdür, başhekim olarak da pek çok TÜSAV mensubu görev yapmış ve yapmaktadır. TÜSAV yurdun dört bir yanında hizmet eden yüzlerce üyesiyle Türk sağlık sisteminin önemli bir unsuru olmuştur. Türkiye’de etkili, nitelikli, hakkaniyetli ve erişilebilir bir sağlık sistemi kurulması yanında, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve mesleki ahlâkın en üst düzeyde tutulması TÜSAV’ın en önemli gayesidir.

Cevapla