Pazar , 31 Mayıs 2020

Yazar Arşivi: Prof. Dr. Sefer AYCAN

NASIL BİR SAĞLIK BAKANLIĞI İSTİYORUZ

Prof. Dr. Sefer Aycan Türkiye’de Sağlık Bakanlığı 2 Mayıs 1920’de kurulmuştur. 23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin 3 nolu Kanunu; Müstakil Sağlık Bakanlığının Kurulmasına Dair Kanundur. O zamana kadar, yani Osmanlı döneminde müstakil bir sağlık bakanlığı yoktu. Bu Kanun; yeni kurulan TBMM’nin sağlığa ne kadar önem verdiğinin bir ölçüde göstergesidir. Birçok Avrupa ülkesinde de o zaman müstakil sağlık bakanlığı yok iken, ... Devamını Oku »

GELENEKSEL TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI VE HEKİM DAVRANIŞI

 Prof.Dr. Sefer AYCAN Günümüzde Sağlık Bakanlığı’nın çıkardığı yönetmelikteki adı ile “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları” olarak tanımlanan birtakım uygulamalar ile bunu uygulayan hekim ve hekim dışı kişilerin sayısı hızla artmaktadır. Bu uygulamalar özellikle Sağlık Bakanlığı’nın 2014 de yayınladığı yönetmelikten sonra Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelerin içine de girdi ve özel hastanelerde, sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerde de yaygın şekilde uygulanır hale geldi. ... Devamını Oku »

Oyuncak Olan Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı

Prof. Dr. Sefer AYCAN TÜSAV Yönetim Kurulu Başkanı Sağlık Bakanlığının teşkilat yapısı yine değişti. En son 2011 yılında 663 sayılı  KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile değişen teşkilat yapısı, arada yapılan küçük değişikliklerden sonra aynı iktidar tarafından altı yıl sonra (2017 de) 694 sayılı KHK ile yine değiştirildi. 1920 yılında kurulan Sağlık Bakanlığı, Cumhuriyet Döneminde bir çok kez değişikliğe uğradı. Özellikle ... Devamını Oku »

64. HÜKÜMET PROGRAMI VE SAĞLIK POLİTİKASI

                 64.Hükümet kuruldu, TBMM’de Hükümet Programı sunuldu ve güvenoyu aldı. Aslında Hükümet Programı TBMM’de bile yeterince tartışılmadı. Konunun önemi nedeniyle TBMM’de Hükümet programının görüşmesi Kamuoyunu da içine alan bir şekilde yapılmalı diye düşünüyorum. Hükümetlerin hedefleri görüşülmeli ve performansları bu hedefler üzerinden değerlendirilmelidir. Hükümet Programı kamuoyunda ise hiç tartışılmamaktadır. Türkiye’de TBMM’de yeterli çoğunluğun varsa ... Devamını Oku »

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI KURMASI UYGUN MU?

               Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, Sağlık Komisyonuna sunulmasından çok kısa bir süre sonra geçti ve TBMM Genel Kuruluna gelmesi bekleniyor. TBMM’ne sunulmadan Kamuoyunda tartışılmayan tasarı, komisyonda da yine gereği gibi tartışılmadan çok hızlı bir şekilde kabul edildi. Aslında çok önemli olan ve teşkilat ... Devamını Oku »

AİLE HEKİMLERİ VE HASTANE ACİLLERİNDE NÖBET

               Aile Hekimlerine nöbet tutma zorunluğu TBMM’de 2.1.2014 tarihinde kabul edilen “Tam Gün Torba Yasası” ile getirilen bir uygulamadır. Nerede, nasıl olacağı belirsiz olan nöbet tutma zorunluğu ile ilgili olarak bu zamana kadar Bakanlık yetkililerinden farklı ifadeler dile getirilmişti ve belirsizlik sürmekteydi. Fakat bu günlerde aile hekimleri bir dayatma ile karşı karşıyadır. Kendilerinden habersiz ... Devamını Oku »